Restaureren van een ornament

Restaureren van een ornament
Hier laten we foto’s zien van het restaureren van een ornament. Onder een verlaagd plafond zaten nog delen van fraaie ornamenten. Het was niet gelijk helemaal duidelijk, wat er nog aanwezig was. Met een endoscoop hebben we dit verder onderzocht. Op basis daarvan is er een inschatting gemaakt. En een plan om het plafond te herstellen.

Als eerste werd het plafond opnieuw vastgezet. Daarna kon ook het lijstwerk  hersteld worden. Een aantal delen ontbrak. Daar plaatsten wij een aantal nieuwe lijsten of gedeelten van lijsten. Ook waren er gaten en ontbrak er stucwerk.  Ook dit is netjes hersteld.

Bij een dergelijk project is een goede samenwerking belangrijk. Vooraf moeten de onzekere factoren duidelijk zijn. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken.

Uiteindelijk kon het plafond weer geheel in zijn oude luister hersteld worden.Bijgaand laten we een aantal foto’s van de werkzaamheden zien.

Foto’s:

ornamenten plafond - ornamenten restauratie ornamenten plafond restauratie

ornamenten plafond restaureren ornamental plaster ceilings

Vastzetten van een oud plafond
Er zijn nog veel oude plafonds. Een tijd lang waren verlaagde plafonds in de mode. Ook paste men verlaagde plafonds toe, als het onderhoud slecht was. En het was bovendien een makkelijke methode om snel kamers en vertrekken op te knappen.

Er komen nu nog steeds ornamenten onder verlaagde plafonds vandaan. De onderhoudsstaat is heel wisselend. Soms slecht en soms heel goed. In dit project maakten wij een aantal lijsten opnieuw.

Restauratie van een ornamentenplafond

Dit soort plafonds komt wel eens onder verlaagde plafonds vandaan. Ook in wijken waar heel lang weinig onderhoud is gepleegd, kom je dit sneller tegen.

Heeft u vragen over restauratie van ornamenten plafonds? Of is er nog een oud plafond verborgen onder uw verlaagde plafond Bel ons op! Wij  kijken ernaar en geven vrijblijvend advies. Meer informatie vindt u hier.

Bel voor meer informatie 06 14 61 00 86

ornamenten plafond restauratie