Riet-stucplafond Kantinegebouw Naarden

 
Riet-stucplafond Kantinegebouw Naarden.
Het Kantinegebouw in Naarden krijgt een nieuwe functie als cultureel centrum.
Bij de restauratie van deze voormalige kazerne kwam een oud stucplafond te voorschijn. Het was in de oude officierskantine. Er werd besloten om dit riet-stucpplafond te behouden en helemaal te restaureren. Ook een aantal muurschilderingen konden gerestaureerd worden. Voor het hele gebouw kwam er een goed interieurplan. Door dit herstel blijven de herinneringen aan de historische functie goed bewaard.
 
De onderstaande foto’s brengt de restauratie van het rietplafond in beeld:
 


 
Stichting Monumentenbezit heeft veel voormalige Rijksmonumenten in beheer en zorgt ervoor dat deze gebouwen goed onderhouden worden. Daarnaast zorgt de stichting voor een mooie en passende functie voor de monumenten. Met het herstel van het Kantinegebouw in Naarden en de functie als cultureel centrum is dit goed gelukt!
 
riet-stucplafond Kantinegebouw
riet-stucplafond Kantinegebouw